ТЕМАТИКА ТРЕНІНГОВИХ НАВЧАНЬ        
Тема: Актуальність теми:
1. Життєва позиція. Формування активної життєвої позиції у молоді У людському житті багато чого залежить від того, як сама людина ставиться до свого життя. Мистецтво життя передбачає вміння аналізувати своє ставлення до життя і, якщо потрібно змінити його. Розуміння себе, своїх переконань, копінг-стратегій своєї поведінки у складних життєвих ситуаціях надає можливість молодій людині робити свій вибір більш усвідомлено, бути ефективним у прийнятті рішень та брати відповідальність за те, що відбувається у власному житті. 
2. Формування навичок самодопомоги та самореалізації в умовах підвищеної соціальної напруги  Тривале перебування під тиском складних життєвих обставин завдає потужного негативного впливу на особистість. Іноді, без потужної психологічної підтримки пересічній людині складно подолати кризові стани та подолати перешкоди до самореалізації. Тому дуже важливо, з метою вирішення зовнішніх і внутрішніх конфліктів, формування емоційної стійкості та психологічної рівноваги, успішної самореалізації, навчитися визначати і ефективно використовувати всі доступні ресурси, розвивати навички самодопомоги в умовах підвищеної соціальної напруги.  
3. Особливості побудови кар’єри в умовах нестабільності. Переважна більшість молодих людей, котрі виходять на ринок праці є недавніми випускниками навчальних закладів різного рівня акредитації. Щороку навчальні заклади випускають молодих спеціалістів, переважна більшість з яких залишаються не працевлаштованими. Тому одним з найважливіших завдань роботи з молоддю є сприяння та допомога у самовизначеності, працевлаштуванні, плануванні кар’єри.
4. Жіноче лідерство та гендерна рівність. Аспекти самореалізації сучасної жінки. Місце та роль жінки в суспільстві – одне з одвічних питань. Рівність чоловіків та жінок у нашій державі закріплена законодавчо. Разом з тим, у суспільстві існують стереотипи стосовно «жіночих» та «чоловічих» ролей, що можуть суперечити потребам окремої людини. Слідуючи цим стереотипам, жінка потрапляє у ситуацію подвійного навантаження, одночасно працюючи, займаючись домашнім господарством та вихованням дітей. Обстоюючи та підтримуючи рівну участь чоловіків та жінок у всіх сферах життя, суспільство в такий спосіб сприятиме покращенню умов як кожного окремого його представника, так і громади в цілому. Отже, завдання даного тренінгу полягає у визначені проблем жінок в сучасному суспільстві,  розкритті власного потенціалу жінки, зрозумінні своєї жіночої сутності, усвідомити власне «Я», свою роль та місце в суспільстві, громаді.
5. Жінка в бізнесі. Секрети успіху ділової жінки Масовий вхід жінок у підприємництво називають «тихою» революцією, проте на перешкоді діловим жінкам стає безліч проблем. Жінці, щоб досягти успіху, слід дуже добре вивчити правила ведення бізнесу, його психологічні аспекти. Бізнес-освіта та вдосконалення таких природних якостей, як вміння генерувати нові ідеї в нестандартних умовах, соціальна гнучкість, здатність будувати відносини на засадах довіри, почуття прекрасного, інтуїція дозволить їм бути більш успішними в бізнесі. Зараз головною тенденцією є  спілкування, комунікації, домовленості і підвищена чутливість - до людей, подій, думок. Ось тут, завдяки своїй природі, жінка може себе найкраще реалізувати.
6. Розвиток навичок підприємницької діяльності. Формула успіху підприємця Багато підприємців на початковому етапі, прийнявши рішення про організацію власної справи, зіштовхуються з низкою проблем. Що собою представляє власний бізнес, як почати його з «нуля», яку форму власності обрати, як здійснити реєстрацію та визначитись з системою оподаткування? Тренінг дасть можливість майбутнім суб’єктам господарської діяльності отримати вичерпні відповіді на питання, пов’язані із започаткуванням власної справи.
7. Персональна бізнес-модель Зрозуміти які ваші таланти, сильні сторони, як створити те оточення, яке вам цікаво, які здійснювати дії  для найкращих результатів,  для ефективності в самореалізації і визначити, що для вас найважливіше, подивитись на себе, як на унікальний «продукт», систему, яка спроможна саморозвиватися, самовдосконалюватися,   оцінити власну особистість за всіма важливими параметрами та  бути конкурентоспроможною, все це дозволяє зробити  інструмент - «персональна бізнес-модель». 
8. Особиста ефективність керівника В умовах зростаючої бізнес-конкуренції і вимог до якості продукту/послуги/роботи, персоналу  підвищується значимість лідерства та лідерських вмінь керівників, які забезпечують вміле і ефективне управління. Визначають лідерство по-різному, як мистецтво домагатися згоди; здійснення впливу на інших людей; як модель поведінки, яка сприяє досягненню високої ефективності (успішності) діяльності; вміння переконувати і панувати над іншими і ін. Д. Майерс розглядає лідерство як процес, за допомогою якого певні члени групи мотивують і ведуть за собою групу. Тренінг «Особиста ефективність керівника» призначений для керівників, які зацікавлені у зростанні бізнесу, фінансових показників через розвиток своїх особистих якостей, вмінь та навичок управління, створення команд та які розуміють важливість навчання та самовдосконалення.
9. Роль емоційного інтелекту у побудові кар’єри Емоційний інтелект займає ключову позицію серед переліку навичок, якими повинна володіти людина, що прагне професійно само реалізуватися. Практика показує, що найбільших успіхів у житті і професійній діяльності досягають люди, здатні управляти власними емоціями.
10. Внутрішньоособистісні конфлікти. Формування ефективних стратегій  подолання внутрішніх конфліктів. В системі ринкових відносин людині складно зберегти психологічну цілісність, адже часто її цінність в суспільстві залежить не від людських якостей, а від успіху на конкретному ринку з постійно змінною кон’юнктурою.  Вона вимушена безперервно боротися за успіх, і будь-яка перешкода на цьому шляху представляє серйозну загрозу для її внутрішнього стану і породжує внутрішньо особистісний конфлікт. Тому дуже важливим є формування в безробітних ефективних стратегій при подоланні внутрішніх конфліктів. Саме конструктивне ставлення до труднощів і перешкод сприятиме більш ефективній самореалізації.
11. Створення власного іміджу. Навички самопрезентації Сучасні політики та бізнесмени дедалі частіше звертаються до послуг іміджмейкерів. Мистецтво і техніка створення власного образу полягає в тому, щоб зрозуміти, що є привабливим для інших, пізнати самого себе і привести у відповідність з цим свої зовнішні оболонки.  Враження про людину складається за перші хвилини спілкування підсвідомо, не залежно від волі людини, тому що множинність всіх комунікаційних посилів людини сприймається автоматично. Деякі з цих структурних елементів людина може навчитись контролювати і в подальшому використовувати для само презентації. Створення позитивного образу багато в чому визначає успіх діяльності людини. 
12. Мистецтво перемагати (психологія життєвого досвіду) Природне бажання бути успішним, жити в гармонії з собою і оточуючим світом, знайти своє місце в ньому, зайнявши власну нішу, реалізовуючи весь свій потенціал, - мотивує кожну свідому людину шукати шляхи, методи, формули, знання, які б забезпечили реалізацію даної потреби. Як залишатись успішним постійно в змінних умовах, як сформувати культуру особистості, яка вибудовуючи себе, здобуває перемогу у тих сферах життя і діяльності, які є для неї важливими. 
13. Робота в команді. Командний інтелект. В умовах жорсткої конкуренції, характерної для умов сучасного бізнесу, команда професіоналів є запорукою успішності ведення бізнесу. Кожному керівнику необхідно знати, як формуються навички успішної командної роботи. Беручи до уваги вищезазначене, стає очевидним факт, що побудова команди, орієнтованої на досягнення цілі, або формування навичок ефективної командної взаємодії, є оптимальним способом значного підвищення результативності та лояльності співробітників до фірми. Тренінг дає ефект корпоративної згуртованості,  демонструє перевагу спільної роботи та надає можливість перейти на зовсім інший якісний рівень командної взаємодії.  Тренінг «Робота в команді» призначений для організацій, керівники яких зацікавлені у зростанні бізнесу, через розвиток своїх співробітників та які розуміють важливість їх навчання. На тренінгу приділяється увага командній комунікації,  створенню правил ефективної взаємодії та визначенню командних ролей за Белбіним.
14. Як стати харизматичним лідером Криза економіки та постійна бізнес-конкуренція ставить перед керівником задачі, які вимагають високого рівня ефективності, гнучкості та оперативності в прийнятті рішень. Саме в період невизначеності і нестабільності підвищується роль керівника, як лідера, зростає потреба в швидкому розвитку його лідерських вмінь та управлінських компетенцій, які забезпечують вміле та ефективне управління робочою групою або командою. Наявність харизми, як особистісної компетенції може стати ключовим фактором, що визначає як персональний успіх керівника, так і успіх команди.
15. Профілактика синдрому емоційного вигоряння в професійній діяльності. Основи стрес-менеджменту.  В останні роки все частіше говорять не тільки про професійний стрес, але й о синдромі  професійного вигоряння. Синдром професійного вигоряння – найнебезпечніша професійна хвороба тих, хто працює з людьми. Тренінг підвищує рівень поінформованості та обізнаності з поняттям «синдром професійного вигоряння», його причинами та наслідками, дозволяє продіагностувати рівень наявності чи відсутність синдрому, визначити шляхи профілактики та подолання професійного вигоряння, опанувати сучасні антистресові техніки, стратегії подолання стресу на робочому місці.
16. Управління корпоративною культурою. Будь-яка організація має власні ціннісні орієнтири, домінуючі установки, принципи і норми поведінки персоналу, а також знаково-символічну систему; отже кожній організації притаманна своя неповторна корпоративна (організаційна) культура. Однак, не завжди існуюча корпоративна культура здатна забезпечити належний рівень конкурентоспроможності компанії та зростання її прибутків. У такому разі компанія потребує впровадження культурних змін або повного реформування корпоративної культури. Розбудова корпоративної культури відповідного до стратегічних завдань є також проблемою компаній, що тільки створюються. Ми пропонуємо разом розібратися в питаннях, а також навчитись управляти феноменом корпоративної культури.
17. Основи тайм-менеджменту Ефективне управління часом являється одним з ключових напрямків організації управлінського процесу. Саме аналіз та впорядкування структури робочого процесу з точки зору балансу нагальності і ресурсоємності, та подальша його оптимізація, дозволяє досягти значного приросту продуктивності праці без будь-яких значних фінансових, або кадрових інвестицій.
18. Як залучити та втримати цінних працівників. Формування сучасного кадрового потенціалу. Аналіз експертів підтвердив те, що ринок праці змінився з «ринку роботодавця» на «ринок персоналу». Процес утримання цінних працівників починається на стадії відбору. Одним з найголовніших питань для керівників та менеджерів з персоналу є утримання та розвиток персоналу, процес замученості співробітників до бізнес-процесів. Ефективність відбору персоналу залежить від  застосування сучасних інструментів та методів. Особлива увага приділяється відпрацюванню практичних навичок складання профілю компетенцій, плануванню заходів з адаптації персоналу і створенню позитивного  соціально-психологічного клімату в колективі.  
19. Ефективна комунікація, розвиток комунікаційних компетенцій керівника. Основна тенденція 2018 року - створення середовища взаємодії - це спілкування, комунікації, домовленості і  підвищена чутливість - до людей, подій, думок.  Керівники не тільки самі повинні піклуватися про підвищення своєї комунікативної компетентності, а й створювати  в організації таку атмосферу, яка сприяє ефективній взаємодії, формуванню корпоративної культури.  За даними дослідників, професійний успіх працівника на 85 % залежить від вміння спілкуватися. На тренінгу багато уваги приділяється практичним завданням з розвитку навичок ведення переговорів, делегування, надання зворотного зв’язку, управління конфліктами, активного слухання, підготовки і проведення нарад, дискусій, технологій прийняття рішень, а також роботі з неконструктивними переконаннями, дається інформація з понять «компетенціі», «критичне, відкрите, креативне мислення», «стратегія win-win», «Я-висловлювання». 
20. Мистецтво продажів В умовах падіння продажів, зростання вимог клієнта до якості товарів та послуг, а особливо до якості та професійності в обслуговуванні, успіхи продажів залежать від результативності на кожному етапі процесу. Продавати – це мистецтво, яким володіють лише обрані. Для того, щоб компанія отримувала дохід, який потенційно може стати прибутком, вона повинна знати - кому та як продати результат своєї діяльності.  що продажі – це дуже чіткий процес, який складається із конкретної послідовності кроків; продажі – це не лотерея, а свідома діяльність; продажі стають успішними не тоді, коли за них беруться обрані, а тоді, коли їх починають робити працьовиті та активні. Як сказав Неріус Ясінавчус, директор консультаційної компанії «ТОС sprendimai»: «Великі продажі потребують справжніх продавців, а не тих, хто прийматиме замовлення». Якщо врахувати, що продажі – це чіткий та продуманий процес, то за умови відсутності такого процесу або здійснення неправильного кроку, є небезпека підштовхнути покупця до завершення домовленостей, що призведе до втрати потенційного доходу. Даний тренінг присвячений процесу продажів і проводиться у корпоративному форматі.
На замовлення замовника можливе розроблення інших актуальних тем